THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 65/TB-HĐND
Ngày : 24-10-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Kết luận của TT HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo các ngành liên quan giải trình đối với nội dung trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq520365-TB-HDND.pdf