THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 88/LCTT-MTĐT
Ngày : 15-10-2018
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq517315-10.doc