THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1171/UBND-KT&HT
Ngày : 11-10-2018
Người ký : Nguyễn Tấn Văn
Trích yếu : Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương (Gửi UBND các xã, thị trấn)
CQ phát hành : Phòng KT-HT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5150Scan_0016.pdf