THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 226/GM-UBND
Ngày : 09-10-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : GM:Hội nghị tập huấn Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và các quy định về ATTP thuộc quản lý của ngành nông nghiệp
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5148GM-226 Hoi nghi tap huan ND 15.pdf