THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 38/LCT
Ngày : 08-10-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 38/LCT NGÀY 08/10/2018 CỦA UBND HUYỆN (LỊCH CHÍNH THỨC TỪ NGÀY 08/10/2018 ĐẾN NGÀY 12/10/2018)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5148LCT so 38.doc