THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 137/KH-UBND
Ngày : 08-10-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : KH: Triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5146_qtiupload_qoffice_2018_vanbandi_10_kh_1370001.pdf