THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1155/UBND-NN&PTNT
Ngày : 08-10-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : VV triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5145_qtiupload_qoffice_2018_vanbandi_10_cv_11550001.pdf