THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 39/GM-HĐND
Ngày : 08-10-2018
Người ký : Bùi Thị Ánh Nga
Trích yếu : Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức làm việc với Phòng KT-HT huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq514439-GM-HDND.pdf