THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 224/GM-UBND
Ngày : 08-10-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Dự buổi làm việc với thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và họp ban đại diện HĐQT NHCS XH huyện quý III/2018 ( VV triển kahi thực hiện kế hoạch kiểm tra , giám sát của thành viện BDD HĐQT NHCSXH tỉ
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5142224-GM-UB (NHCSXH).pdf