THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 94/BC-UBND
Ngày : 08-10-2018
Người ký : Phan Văn Tiến
Trích yếu : báo cáo của UBND xã Tam Lộc phục vụ làm việc với UBND huyện vào Sáng ngày 09/10/2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5141BC thang 9 thang 2018_hoan chinh (1).doc