THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : Dự Thảo Lịch công tác số 38
Ngày : 06-10-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Dự thảo Lịch công tác tuần số 38/LCT-UBND (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5140LCT so 38.doc