THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 609/TB-UBND
Ngày : 05-10-2018
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5139609-TB-UBND.pdf