THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1138/UBND-NN&PTNT
Ngày : 05-10-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : VV thực hiện hỗ trợ theo QĐ số 08/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 và QĐ số 28/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5137CV 1138-thuc hien ho tro QD 08 va QD 28.pdf