THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/BCH
Ngày : 03-10-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5135scan0008.pdf