THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1147/UBND-VP
Ngày : 02-10-2018
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Tập trung thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq51341147-UBND-VP.pdf