THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 171/BC-UBND
Ngày : 02-10-2018
Người ký : Nguyễn Thị Lệ Lài
Trích yếu : Báo cáo 9 tháng làm việc với UBND huyện của Đảng ủy xã Tam Đàn
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5136Du thao BC CAC MAT CONG TAC 9 thang dau nam 2018.doc