THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 37/LCT
Ngày : 01-10-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 37/LCT NGÀY 01/10/2018 CỦA UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 05/10/2018) (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHẦN MÀU ĐỎ)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5129LCT so 37.doc