THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : Dự thảo lịch số 37
Ngày : 29-09-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Dự thảo Lịch công tác tuần số 37/LCT của UBND huyện (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5128LCT so 37.doc