THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 38/GM-HĐND
Ngày : 28-09-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Họp thống nhất danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2019 vào lúc 13h30 ngày 02/10/2018 tại PH số 01
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5125_qtiupload_qoffice_2018_vanbandi_9_38-gm-hdnd.pdf