THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 37-GM-HĐND
Ngày : 25-09-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Hội nghị giao ban giữa TT HĐND tỉnh với các TĐB HĐND tỉnh và Thường trực, các Ban, TĐB của HĐND huyện vào lúc 13h30 ngày 03/10/2018 tại HT số 2 VP UBND tỉnh (62 Hùng Vương)
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq510937-GM-HDND.pdf