THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 86/LT-MTĐT
Ngày : 24-09-2018
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq510324-9.doc