THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 53/TB-HĐND
Ngày : 18-09-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Kết luận của Đ/c Bùi Võ Quảng - CT HĐND huyện tại cuộc họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq508753-TB-HDND.pdf