THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 53/GTT-HĐND
Ngày : 07-09-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : GIẤY TRIỆU TẬP
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5085giay trieu tap.pdf