THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 37/GM-HĐND
Ngày : 18-09-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Họp Đoàn giám sát Tổ đại biểu HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5084gm nhan.pdf