THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 52/TB-HĐND
Ngày : 07-09-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện PNinh khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq506752-TB-HDND.pdf