THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 49/TB-HĐND
Ngày : 05-09-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của Đ/c Nguyễn Thanh - PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Tổ đại biểu và Thường trực HĐND các xã, thị trấn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq503849-TB-HDND.pdf