THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 57/KH-HĐND
Ngày : 30-08-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Triển khai hoạt động giám sát của Tổ giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác triển khai cấp giấy CN quyền SD đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên đ
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq502257-KH-HDND.pdf