THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 192/GM-HĐND
Ngày : 23-08-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Họp giao ban với các Ban HĐND, TĐB HĐND và TT HĐND các xã vào lúc 13h30 ngày 28/8/2018 tại PH số 01
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5006192-GM-HDND.pdf