THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 52/KH-HĐND
Ngày : 20-08-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Khảo sát thực địa Quy hoạch 1/500 cụm CN Chợ, xaxTam Thái; Quy hoạch vùng huyện Phú Ninh đến 2020, định hướng đến năm 2030.
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq499452-KH-HDND.pdf