THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 69-QĐ-HĐND
Ngày : 20-08-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Về việc thành lập Đoàn khảo sát thực địa quy hoạch vùng huyện Phú Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq499369-QD-HDND.pdf