THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 68-QĐ-UBND
Ngày : 20-08-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Về việc thành lập Đoàn khảo sát thực địa Quy hoạch 1/500 cụm CN Chợ Lò,xã Tam Thái
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq499268-QD-UBND.pdf