THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 36-TB-HĐND
Ngày : 20-08-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động sản xuất và đảm bảo môi trường của Cty CP ĐT&XD Thiên An Khương
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq499136-TB-HDND.pdf