THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 43/KH-UBND
Ngày : 10-08-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq496643-KH-HDND.pdf