THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 43/KH-HĐND
Ngày : 10-08-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn :