THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 07/NQ-HĐND
Ngày : 12-07-2018
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq493107-NQ-HDND.pdf