THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 06/NQ-HĐND
Ngày : 12-07-2018
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4930NQ 06 KH dau tu cong trung han.pdf