THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 05/NQ-HĐND
Ngày : 12-07-2018
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq492905-NQ (quyet toan ngan sach).pdf