THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/NQ-HĐND
Ngày : 12-07-2018
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Bãi bỏ Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 29/9/2016 của HĐND huyện về một số giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2016-2020
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq492804-NQ-HDND (bai bo NQ 18).pdf