THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/NQ-HĐND
Ngày : 12-07-2018
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Về chương trình giám sát HĐND huyện Phú Ninh năm 2019
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4927NQ 03 CT giam sat.pdf