THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 02/NQ-HĐND
Ngày : 11-07-2018
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4926NQ 02 cho thoi lam nhiem vu DB HDND.pdf