THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/NQ-HĐND
Ngày : 11-07-2018
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4925NQ 01 xac nhan ket qua bau cu.pdf