THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 35/TB-HĐND
Ngày : 31-07-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI, triển khai nhiệm vụ Quý III/2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq491435-TB-HDND.pdf