THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 34/TB-HĐND
Ngày : 25-07-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi khảo sát hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq489734-HDND.pdf