THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 30/TB-HĐND
Ngày : 13-07-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết quả kỳ họp thứ 8-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq487230-TB-HDND.pdf