THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 515/TB-UBND
Ngày : 09-07-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyên tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4864515-TB-UBND.pdf