THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 770/UBND-KT&HT
Ngày : 11-07-2018
Người ký : Nguyễn Tấn Văn
Trích yếu : Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Phòng KT-HT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4862scan0073.pdf