THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 163/GM-UBND
Ngày : 12-07-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Họp trực tuyến Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4861163-GM-UBND.pdf