THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 762/UBND-KT&HT
Ngày : 09-07-2018
Người ký : Nguyễn Tấn Văn
Trích yếu : Về việc tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại hàng tiêu dùng huyện Phú Ninh năm 2018
CQ phát hành : Phòng KT-HT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4858scan0069.pdf