THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 512/TB-UBND
Ngày : 04-07-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4857512-TB-UBND.pdf