THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 25/LCT
Ngày : 09-07-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Lịch công tác tuần số 25/LCT ngày 09/7/2018 của UBND huyện (từ ngày 09/7/2018 - ngày 13/7/2018) (LỊCH CHÍNH THỨC CÓ ĐIỀU CHỈNH PHẦN MÀU ĐỎ)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4854LCT so 25.doc